Zajęcia MUR na WWF oraz w CSiR

12 czerwca 2018

W dniach 19.05.2018 i 26.05.2018 na obiektach sportowych Centrum Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Wychowania Fizycznego pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego  mieli przyjemność  prowadzić  zajęcia sportowe dla najmłodszych studentów naszej uczelni – MUR.

Tematyka zajęć  była dostosowana do poszczególnych grup wiekowych. Dla klas 1-3 przygotowaliśmy  gry i zabawy ruchowe będące najlepszą formą aktywności dla tej grupy wiekowej.

Ćwiczenia i gry ruchowe są środkiem niezwykle cennym i ważnym z następujących względów:

- Przedstawiają bogaty i różnorodny materiał zarówno od strony poszczególnych elementów ruchu, jak i pod względem stopnia trudności. Pozwala to dobrać dla każdego okresu rozwojowego odpowiedni materiał, urozmaicony, nie powtarzający się, a w całości – usystematyzowany.

- Są łatwe do przeprowadzenia w najskromniejszych nawet warunkach, nie wymagają specjalnych urządzeń ani trudnych do nabycia przyborów.

- Są przyjemne, atrakcyjne dla dzieci jako naturalna, swobodna forma dająca im bezpośrednio radość wyżycia się ruchowego.

Dla klas 4-6 – gry drużynowe, zabawy ruchowe oraz ćwiczenia muzyczno-ruchowe , które:

- wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie

- podnoszą stan zdrowotny

- wzmagają ogólny rozwój

- rozwijają sprawność fizyczną

- stwarzają najlepsze warunki dla czynnego wypoczynku

- wyrabiają pożądane cechy charakteru

Gry drużynowe i ćwiczenia ruchowe zawierają także wiele niezaprzeczalnych wartości wychowawczych, spośród których na czoło wysuwa się kształtowanie określonych cech charakteru i postaw, takich jak: zdyscyplinowanie, karność, uczciwość, sprawiedliwość, przestrzeganie przepisów, zgodne współdziałanie w zespole, umiejętność przewodzenia lub podporządkowania się, poszanowanie wspólnego mienia, a także samodzielność, zaradność, odwaga, wiara we własne siły i inicjatywa. W zespołowej grze i ćwiczeniach ruchowych kształtuje się więź grupy, wytwarzająca się w różnych sytuacjach. Budzą się także uczucia sympatii dla dobrego towarzysza zabawy, gry, kształtują się pozytywne uczucia koleżeńskie takie jak: życzliwość, chęć niesienia pomocy drugiemu, bezinteresowność. Podporządkowanie się przepisom i regułom wzmacnia karność, budzi szacunek i zrozumienie nawet dla przykrych decyzji prowadzącego zabawę czy grę. Gry i ćwiczenia wychowują więc dobrych członków społeczeństwa – w myśl znanego powiedzenia: Jakie dziecko jest w zabawie, podczas gry, takie będzie potem w życiu, w pracy”. Wydobycie ich istotnych wartości wychowawczych uzależnione jest od umiejętnego dobierania ćwiczeń, urozmaicenia ich, stopniowania trudności oraz od sprawnego przeprowadzenia.

Dla grupy najstarszej naszych studentów przygotowaliśmy zajęcia na hali sportowej z gier drużynowych, gdzie mogli doskonalić swoje umiejętności, ćwiczenia  muzyczno-ruchowe ,a także na otwartym akwenie wodnym , na którym mogli uczyć  się zasad panujących na wodzie oraz manewrowania kajakiem .

Dziękujemy wszystkim Studentom  MUR za zaangażowanie podczas zajęć , które świadczy o tym, że doskonale znają  znaczenie prozdrowotnych funkcji  Sportu i Rekreacji. Mamy nadzieję, że będziecie miło wspominać  spędzone z nami chwile. Życzymy Wam aktywnego wypoczynku i  odpowiedniej regeneracji,  by spotkać się ponownie w przyszłym roku akademickim.

Dziękuję również wszystkim pracownikom i studentom, którzy zaangażowali się w pracę z naszymi studentami  MUR. Gościnnie zajęcia prowadzili  zaproszeni  trenerzy Regionalnej Akademii  Koszykówki  Dominik Rodkiewicz  i Andrzej Nowak , którym także serdecznie dziękuję.

Zapraszam wszystkich na fotorelację życząc przyjemnych wrażeń.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Koordynator MUR z CSiR

mgr Anna Barć