WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW MUR w roku akademickim 2019/2020

20 września 2019

W roku akademickim 2019/2020 postanowiliśmy zwiększyć limit przyjęć na Mały Uniwersytet Rzeszowski, by osoby, które się zarejestrowały mogły uczestniczyć w proponowanych zajęciach. Listy numerów rejestracyjnych osób, które się zrekrutowały są publikowane poniżej. 

UWAGA 1.

WSZYSTKIE dzieci zakwalifikowane do zajęć obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna

w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych), którą należy wpłacić do dnia 4 października 2019 r. na konto: 

Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów 

numer rachunku:

Bank Handlowy w Warszawie S.A., 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002

z dopiskiem : Mały Uniwersytet Rzeszowski, nr rejestr.imię i nazwisko dziecka

UWAGA 2.

Podpisany formularz rejestracyjny (który otrzymali Państwo mailem po zgłoszeniu elektronicznym) wraz ze zdjęciem legitymacyjnym dziecka (do indeksu) oraz potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej należy złożyć w koszulce (zwykła, ofertowa koszulka krystaliczna A4)

w sekretariacie Instytutu Sztuk Pięknych p. 7 (parter budynku A2, Al. mjr. W. Kopisto 2a)

w dniach od 23 września 2019 r. (poniedziałek) do 4 października 2018 r. (piątek) w godz. 800-1500  (z wyłączeniem środy).

W późniejszych godzinach (i w środy) dokumenty należy złożyć na portierni Instytutu Sztuk Pięknych (obecny Wydział Sztuki) – parter budynku A2, Al. mjr. W. Kopisto 2a.

W przypadku niedopełnienia formalności w podanych terminach dziecko zostanie skreślone

z listy uczestników MUR.

UWAGA 3.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/20 odbędzie się 12 października (sobota) 2019 roku. Wtedy też będzie można odebrać ubiegłoroczne dyplomy MUR i prezenty. Szczegóły wkrótce!

UWAGA 4.

Należy odszukać numer rejestracyjny z poniższych list. UWAGA: numery rejestracyjne są

w losowej kolejności.

Lista uczniów klas I-III SP

zrekrutowanych na zajęcia MUR

w roku akademickim 2019/2020

UWAGA: Numery są w kolejności losowej

768

769

770

775

781

804

805

809

812

813

816

824

826

829

832

850

860

863

882

883

886

891

902

910

913

917

921

930

942

944

952

954

959

962

969

721

735

745

747

1005

754

762

763

765

766

767

771

774

778

786

795

807

815

818

819

820

822

834

839

852

853

855

857

859

872

878

881

885

889

894

895

914

916

923

929

939

940

950

951

953

955

706

963

709

965

966

712

971

716

978

729

985

730

733

989

736

992

996

772

782

784

788

789

790

791

803

828

830

838

842

844

847

849

854

871

873

879

897

900

906

919

926

933

936

943

968

715

717

719

980

727

986

997

1000

746

1006

1007

752

757

758

759

761

764

 

Lista uczniów klas IV-VI SP

zrekrutowanych na zajęcia MUR

w roku akademickim 2019/2020

UWAGA: Numery są w kolejności losowej

785

793

794

802

806

810

825

835

862

877

898

899

903

905

912

941

957

958

961

714

722

981

731

999

751

760

777

780

792

798

800

808

814

821

831

833

845

848

851

858

861

864

866

867

874

875

887

888

890

901

907

920

924

927

934

935

938

947

949

956

964

967

970

972

718

974

975

723

725

982

728

984

988

991

994

742

1002

748

1004

753

1009

1010

755

776

779

783

796

797

811

823

836

837

843

846

856

868

869

876

880

896

908

911

915

918

931

932

937

946

948

960

708

710

973

724

726

987

732

734

990

737

993

739

995

998

744

749

750

 

Lista uczniów klas VII-VIII SP

zrekrutowanych na zajęcia MUR

w roku akademickim 2019/2020

UWAGA: Numery są w kolejności losowej

773

787

799

801

817

840

865

892

925

945

705

976

977

979

983

740

1008

756

827

841

870

884

904

909

707

711

720

738

741

743

1001