WYNIKI REKRUTACJI NA MUR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

9 października 2022

Bardzo nam miło poinformować Państwa, że w wyniku zwiększenia limitów przyjęć wszystkie zgłoszone dzieci przeszły pozytywnie rekrutacje i mogą być przyjęte na Mały Uniwersytet Rzeszowski po dopełnieniu formalności, tj. dokonaniu wpłaty oraz dostarczeniu na inaugurację wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

W roku akademickim 2022/2023 dla osób, które przeszły pozytywnie rekrutację i zostały przejęte na MUR obowiązuje jednorazowa wpłata w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych). Wpłat za rok akademicki 2022/2023 na Małym Uniwersytecie Rzeszowskim należy dokonywać na nr konta:

90 1240 2614 1111 0000 3970 2135
z dopiskiem: MUR, nazwisko dziecka, imię dziecka
w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2022 roku.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 i pierwsze zajęcia na MUR będą miały miejsce 5 listopada 2022 roku (sobota) w godzinach popołudniowych.

Więcej szczegółów w kolejnym komunikacie.