Wyniki publicznego głosowania uczestników MUR

30 września 2016

Publiczne losowanie uczestników MUR odbyło się w dniu 29 września 2016 roku o godzinie 18:00 w holu budynku A0 UR przy ul. Pigonia 1.

Nadzór nad losowaniem sprawowała komisja w składzie:

  1. Renata Jurasińska – pełnomocnik Rektora UR ds. Uniwersytetu Dziecięcego
  2. Barbara Zych – rodzic
  3. Magdalena Rejewska – rodzic

Wylosowani uczestnicy MUR na rok akademicki 2016/2017

Grupa I B (klasy I-III SP)

Grupa II B (klasy IV-VI SP)

UWAGA 1.
Do grupy III  B (uczniowie klas I-III gimnazjum) zostali zakwalifikowani wszyscy zarejestrowani kandydaci (49 osób).

 

UWAGA 2.
Wszystkie zarejestrowane dzieci pracowników UR zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach MUR (grupa I A – klasy I-III SP, grupa II A – klasy IV-VI SP, grupa III A – gimnazjaliści)

 

UWAGA 3.
WSZYSTKIE dzieci zakwalifikowane do zajęć obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 50 zł, którą należy wpłacić na konto: 

Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów 

numer rachunku:
Bank PBS o/Rzeszów, 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001

z dopiskiem : Mały Uniwersytet Rzeszowski, grupa …., imię i nazwisko dziecka

 

UWAGA 4.
Podpisany formularz rejestracyjny (który otrzymali Państwo mailem po zgłoszeniu elektronicznym) wraz ze zdjęciem legitymacyjnym dziecka (do indeksu) oraz potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej należy złożyć w kopercie na portierni budynku A0, ul. Pigonia 1 w dniach od 5 października 2016 r. (środa) do 11 października 2016 r. (wtorek) w godz. 700-2000.

W przypadku niedopełnienia formalności w podanych terminach dziecko zostanie skreślone z listy uczestników MUR.

 

UWAGA 5.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/17 odbędzie się 22 października 2016 roku. Szczegóły wkrótce!