Wyniki publicznego losowania uczestników MUR

27 września 2017

WYNIKI PUBLICZNEGO LOSOWANIA UCZESTNIKÓW MUR

Publiczne losowanie uczestników MUR odbyło się w dniu 27 września 2017 roku o godzinie 18:00 w holu budynku A0 UR przy ul. Pigonia 1.

Nadzór nad losowaniem sprawowała komisja w składzie:

  1. Renata Jurasińska – pełnomocnik Rektora UR ds. Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  2. Ewa Gierlach – opiekun
  3. Jolanta Marcinek – opiekun

 

WYLOSOWANI UCZESTNICY MUR

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Grupa I B (klasy I-III SP) (277 zgłoszeń)

 

Grupa II B (klasy IV-VI SP) (174 zgłoszenia)

 

UWAGA 1.
Do grupy III B (uczniowie klasy VII SP oraz klas II-III gimnazjum) zostali zakwalifikowani wszyscy zarejestrowani kandydaci (59 osób).

 

UWAGA 2.
Wszystkie zarejestrowane dzieci pracowników UR zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach MUR (grupa I A – klasy I-III SP, grupa II A – klasy IV-VI SP, grupa III A – uczniowie klasy VII SP i gimnazjaliści)

 

UWAGA 3.
WSZYSTKIE dzieci zakwalifikowane do zajęć obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 50 zł, którą należy wpłacić na konto: 

Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów 

numer rachunku:
Bank Handlowy w Warszawie S.A., 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002

z dopiskiem : Mały Uniwersytet Rzeszowski, grupa …., imię i nazwisko dziecka

 

UWAGA 4.
Podpisany formularz rejestracyjny
 (który otrzymali Państwo mailem po zgłoszeniu elektronicznym) wraz ze zdjęciem legitymacyjnym dziecka (do indeksu) oraz potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej należy złożyć w kopercie na portierni budynku A0, ul. Pigonia 1 w dniach od 2 października 2017 r. (poniedziałek) do 8 października 20167 r. (niedziela) w godz. 700-2000.

W przypadku niedopełnienia formalności w podanych terminach dziecko zostanie skreślone z listy uczestników MUR.

 

UWAGA 5.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/18 odbędzie się 14 października 2017 roku. Szczegóły wkrótce!