WAŻNE OGŁOSZENIE

1 czerwca 2020

Zajęcia w Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2019/20 przewidziane na 6 czerwca 2020 roku NIE ODBĘDĄ SIĘ.

Propozycja formy uzupełnienia / wznowienia zajęć i zakończenia roku akademickiego zostanie podana do wiadomości po ustaleniach VII Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych, który będzie obradować m.in. nad funkcjonowaniem takich form studium dydaktycznych w (po)covidowej rzeczywistości i nad propozycjami rozwiązań.

 

Zajęcia odwołane na podstawie art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 911) oraz § 10 ust. 5 Regulaminu MUR.