UWAGA – ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ MUR w CENTRUM SPORTU i REKREACJI oraz na WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

30 kwietnia 2019

UWAGA – ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ MUR w CENTRUM SPORTU i REKREACJI oraz na WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO*

11 MAJA – ZAJĘCIA MUR w CENTRUM SPORTU i REKREACJI

18 MAJA – ZAJĘCIA MUR na WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

* Zgodnie z § 10 Regulaminu MUR – MUR zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów spotkań. Uczestnicy zostają poinformowani o zaistniałej sytuacji poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej MUR nie później niż na tydzień przed planowanymi zajęciami.

 

Należy odszukać numer rejestracyjny Uczestnika na listach publikowanych poniżej w linkach i pamiętać, że każdego miesiąca na danym wydziale Uczestnik
może znajdować się w innej grupie. Prosimy przeczytać komunikaty uważnie.

 

We wszystkich grupach obowiązuje strój sportowy.

 

11.05.2019 – Informacje o zajęciach dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej znajdują się w linkach poniżej. UWAGA: miejsce zajęć dla tych grup jest zależne od warunków pogodowych, jakie będą panować w ten dzień. I tak: załącznik 1- zajęcia, gdy pogoda dopisze, załącznik 2 – zajęcia w przypadku deszczu.

Kontakt w tej sprawie do mgr Anny Barć – koordynator MUR z ramienia CSiR, tel.   792 902 777

załącznik 1  -  klasy I- III SP – zajęcia, gdy pogoda dopisze

załącznik 2 – klasy I – III SP  – zajęcia w przypadku deszczu

 

18.05.2019 – Informacje o zajęciach dla dzieci z klas IV- VI szkoły podstawowej znajdują się w linkach poniżej.

Kontakt dla tych grup do dr Iwona Pezdan-Śliż – koordynator MUR z ramienia WWF, ipezdan@ur.edu.pl

załącznik 3  -  klasy IV- VI SP – podział na grupy

 

11.05.2019 – Informacje o zajęciach dla uczniów z klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum znajdują się w linkach poniżej. UWAGA: miejsce zajęć dla tych grup jest zależne od warunków pogodowych, jakie będą panować w ten dzień.  I tak: załącznik 4 – zajęcia, gdy pogoda dopisze, załącznik 5 – zajęcia w przypadku deszczu.

Kontakt w tej sprawie do mgr Anny Barć – koordynator MUR z ramienia CSiR, tel.   792 902 777

załącznik 4  -  VII- VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum – zajęcia, gdy pogoda dopisze

załącznik 5 – VII- VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum – zajęcia w przypadku deszczu