UROCZYSTA INAUGURACJA MAŁEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO – ROK AKADEMICKI 2019/2020. PIERWSZE ZAJĘCIA AKADEMICKIE. WYSTAWA INTERAKTYWNA: EKSPLORATORIUM

17 października 2019

W dniu 12 października 2019  r. w auli „Kula” w budynku A0 UR przy ulicy Pigonia 1 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Małym Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zajęcia dla studentów MUR odbywać się będą w trzech grupach wiekowych, które w zależności od specyfiki zajęć w poszczególnych kolegiach i instytutach będą dzielone na mniejsze grupy:

grupy studentów MUR z klas I-III SP

grupy studentów MUR z klas IV-VI SP

grupy studentów MUR z klas VII-VIII SP

Studenci każdej z grup po uroczystej inauguracji (podczas której złożyli ślubowanie przed Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Wojciechem Walatem, prof. UR)  odebrali indeksy, identyfikatory i pakiety startowe. Bardzo dziękuję Wolontariuszkom, które obsługiwały punkt informacyjny MUR: pani mgr Dorocie Rączce-Lasce, oraz studentkom: Zuzannie Stelidze, Aleksandrze Lasce i Adrianie Gaj.

W sobotę 12.10.2019 studenci MUR mieli także możliwość uczestniczenia w pierwszych w tym roku akademickich zajęciach. Ofertę do wyboru przygotowali: Studium Języków Obcych oraz Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwali koordynatorzy: dr Sławomir Schultis i dr Michał Żmuda.

Inauguracja połączona była z otwarciem kolejnej, jesienno-zimowej edycji interaktywnej wystawy popularnonaukowej Eksploratorium organizowanej cyklicznie przez Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie Upowszechniana Wiedzy Explores. Otwarcia wystawy dokonał Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat.

Nad bezpieczeństwem MURowców czuwali studenci z Ratownictwa Medycznego: Agnieszka Bosek i Patryk Stokłosa.

Całą uroczystość (inauguracje, zajęcia, wystawę) fotografowały studentki z Koła Naukowego LENS: Anna Paściak, Karolina Pociask, Paulina Kadłuczka, Justyna Kozłowska oraz koordynator MUR: mgr Tomasz Warchoł.

W imieniu Pana Rektora, swoim, koordynatorów MUR i wykładowców UR życzę wielu radości i satysfakcji z nauki na Małym Uniwersytecie Rzeszowskim!

dr Anna Steliga

 Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji MUR