O Uniwersytetach Dziecięcych

Uniwersytet Dziecięcy – to pomysł niemiecki. Pierwszy taki uniwersytet powstał w 2002 roku w Tybindze.

„…Uniwersytet w Tybindze w semestrze letnim 2002 roku był wypełniony dziećmi. W każdy wtorek przychodziły tłumnie do najważniejszego budynku – do Nowej Auli. Wbiegały po szerokich schodach, pokazywały legitymacje studenckie, otrzymywały pieczątkę w indeksie i z niekłamaną gorliwością wypełniały aulę po brzegi. Czasem nawet dwie osoby siedziały na jednym krześle. […] Na Uniwersytecie Dziecięcym prawdziwi profesorowie odpowiadali na pytania zadawane przez dzieci. […] Już pierwszy wykład cieszył się takim zainteresowaniem, że drugi został przeniesiony do większej Sali, która również wypełniła się po brzegi. […]Dzieci wniosły zupełnie nowego ducha w całe życie uniwersyteckie i rytuały akademickie…”  (Ulrich Janssen, Ulla Steuernagel, Uniwersytet Dziecięcy. Mądre odpowiedzi na trudne pytania., Wyd. Dwie Siostry, Warszawa 2009)

Wkrótce przy innych niemieckich uniwersytetach powstało 70 takich placówek, a następnie pojawiły się one i w innych krajach europejskich: w Austrii, Szwajcarii, Lichtensteinie, Wielkiej Brytanii, na Słowacji oraz w wielu krajach na świecie: w USA, Kolumbii, w Meksyku.

W Polsce pierwsze uniwersytety dziecięce powstały w 2007 roku w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

Projekt uniwersytetów dziecięcych otrzymał od Komisji Europejskiej nagrodę Kartezjusza (Descartes Prize for Science Communication) za wybitne zasługi w popularyzacji wiedzy.

Obecnie przy ponad 200 ośrodkach uniwersyteckich w całej Europie organizowane są wykłady i warsztaty, które wprowadzają dzieci w świat, w którym na co dzień funkcjonują prawdziwi naukowcy.

Powstała też europejska sieć uniwersytetów dla dzieci – European Children’s University Network (EUCUNET).

U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że wykształcenie to najważniejsze narzędzie, w jakie można wyposażyć dzieci. Nie chodzi o naukę konkretnego przedmiotu – chodzi o sam fakt zadawania pytań i zdobywania na nie odpowiedzi.  Zajęcia na uniwersytetach dziecięcych mają na celu rozbudzić zainteresowanie nauką, jako obszarem atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć, ukazywać i promować korzyści płynące z wiedzy a także popularyzować idee kształcenia przez całe życie.