MUR – zajęcia w dniu 23 kwietnia 2022 roku

8 maja 2022

W dniu 23 kwietnia 2022 roku studenci Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego gościli ponownie w budynku A0 Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Pigonia 1.


Zajęcia dla najmłodszych studentów poprowadził dr hab. Wojciech Walat, prof. UR. Młodzi entuzjaści nauki w trakcie wykładu na temat „Patrzymy na świat oczami, czy mózgiem?” mogli dowiedzieć się, jak człowiek odbiera docierające do niego informacje z otoczenia, czyli w jaki sposób dochodzące do naszych zmysłów bodźce-wrażenia (np. oka) „zamieniane” są na spostrzeżenia. Patrząc na świat za pomocą oczu – zmysł wzroku tworzy w naszym mózgu-umyśle obraz świata, w którym żyjemy. Oznacza to, że na świat patrzymy oczami i mózgiem. Dzięki temu utrwalane są w umyśle człowieka schematy wyobrażeniowe, które umożliwiają sprawne poruszanie się w rzeczywistości. Młodzi studenci przekonali się doświadczalnie, iż nie zawsze bodźce docierające do naszych zmysłów są pełne. Poznali niektóre mechanizmy umysłowe pozwalające rozpoznawać takie obrazy: (1) organizowanie obrazów niepełnych, (2) rozpoznawanie obrazów konkurencyjnych, (3) interpretacja obrazów pozbawionych znaczenia, (4) spostrzeganie przestrzeni czy (5) znaczenie kontekstu.

Dla grupy klas IV- VI oraz klas VII-VIII zostały przeprowadzone zajęcia z emisji głosu, połączone z nauką śpiewu kanonów, a zatytułowane: „Z piosenką na ustach”. Prowadzącą zajęcia była adiunkt z Instytutu Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych dr Elżbieta Drążek-Barcik przy współudziale akompaniatorki mgr Renaty Kadaj. Plan zajęć obejmował nabycie świadomości budowy aparatu głosu oraz zapoznanie się z prawidłową techniką oddechową w śpiewie, a także zdobycie poprawnych nawyków fonacyjnych, oddechowych czy artykulacyjnych. Zwieńczeniem zajęć była praca nad materiałem słowno-muzycznym i wykonaniem w formie kanonu trzech utworów – „Ding, dong, digidigidong”, „Był Duda”, „Panieneczka”. Wszyscy uczestnicy wykazali się duża aktywnością i zainteresowaniem, co pozwoliło w końcowym etapie przynieść pożądane efekty. W zajęciach towarzyszył koordynator MUR z ramienia Instytutu Muzyki – dr Krzysztof Uściłowski.

Zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Nauk Prawnych w ramach MUR dedykowane były uczniom klas I-III szkoły podstawowej. Przebiegły one pod hasłem „Nie daj się wciągnąć w sieć – prawa dziecka w Internecie”, a w ich trakcie omówiono prawa, jakie przysługują najmłodszym w wirtualnym świecie oraz wskazano zagrożenia i metody radzenia sobie z ewentualnymi naruszeniami praw dziecka. Najpierw prowadzące dr Justyna Ciechanowska oraz dr Katarzyna Szwed z Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych krótko przestawiły katalog praw dziecka w formie dialogu z uczestnikami zajęć, a następnie przeprowadzono szereg ćwiczeń aktywizujących dzieci m.in. rozwiązywanie rebusów i krótkich kazusów oraz wypisywanie praw dzieci na podstawie wysłuchanej piosenki. Na koniec zajęć dzieci rysowały „strażnika praw dziecka” w Internecie i prezentowały grupie swoje prace. Uczestnicy zajęć byli aktywni, zaangażowani i chętnie wchodzili w dialog z prowadzącymi. Żywiołowo reagowali na rebusy i aktywności wymagające ich kreatywności. Cel zajęć w postaci zaznajomienia dzieci z przysługującymi im prawami, zwłaszcza do prywatności w sieci, oraz uwrażliwienia na możliwe naruszenia praw dziecka w wirtualnej przestrzeni został zrealizowany.

Zajęcia wspomagali studenci II i III roku z kierunku prawo (studia stacjonarne), czyli: Gabirela Wolańska, Maciej Wróblewski, Barbara Śpiewak, Julia Panek, Kinga Konica, Patrycja Legut, Karolina Lis, Klaudia Kucaj, Mateusz Mazur, Sabina Mercik, Justyna Migut, Łucja Matug i Dawid Reczek.

Cykl zajęć dla klas IV-VIII zatytułowanych „Solidarni z Ukrainą” zainicjował współpracę pomiędzy Małym Uniwersytetem Rzeszowskim a Lwowską Regionalną Małą Akademią Nauk. Studenci z Ukrainy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach poprzez platformę zoom. Bardzo ciekawe i potrzebne zajęcia o następującej tematyce „Integracja międzykulturowa”, „Prawa człowieka i ich obrona”, „Międzynarodowa pomoc humanitarna” poprowadzili dr Katarzyna Cwynar, dr Zofia Siedleczka, mgr Dominik Boratyn, mgr Karol Piękoś, mgr Damian Wicherek, dr Anna Kołomycew i dr Anna Pięta- Szawara – pracownicy reprezentujący Instytut Nauk o Polityce. W zajęciach uczestniczyła też prof. Iryna Berezovska, reprezentująca Małą Akademię Nauk i dodatkowo pełniła rolę tłumacza. Niestety podczas trwania zajęć we Lwowie zawyły syreny alarmu przeciwlotniczego, które wzywały do zejścia do schronu, co niestety spowodowało zakończenie połączenia.

Punkt informacyjny obsługiwały: Prodziekan Kolegium Nauk Humanistycznych dr Anna Steliga – pełnomocnik rektora ds. MUR oraz mgr Marta Golowska – koordynator MUR z Instytutu Nauk Prawnych. Z kolei nad sprawami organizacyjnymi zajęć czuwała także prodziekan KNP dr Anna Szpila, koordynator MUR części ścisło-technicznej Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Opiekę medyczną zapewniała Kinga Kreńska – studentka ratownictwa medycznego.

Dokumentacje fotograficzną zajęć przygotowali członkowie Koła Artystycznego LENS działającego w Instytucie Sztuk Pięknych: Aleksandra Kotlarska, Joanna Burlikowska, Kornelia Sówka, Marta Mazurek i Anna Szkulska.