MUR – ZAJĘCIA I ZAKOŃCZENIE w dniu 25 czerwca 2022 roku.

2 lipca 2022

W dniu 25 czerwca 2022 roku miały miejsce ostatnie w tym roku akademickim zajęcia MUR, a tuż po
nich uroczyste Zakończenie tegorocznej działalności MUR.

Tym razem MUR zawitał w gościnnych progach Kolegium Nauk Przyrodniczych, a zajęcia
odbyły się w salach budynku D9 znajdującego się przy ul. A. Zelwerowicza 4 w Rzeszowie (Centrum
Transferu Technologii i Badań Podstawowych).

Grupa najmłodszych MUR-owcow (kl. I-III) dowiedziała się bardzo wiele ciekawych i pożytecznych
informacji na zajęciach zatytułowanych „Zboża na polu i w domu”, które poprowadzili pracownicy
Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska: dr hab. Jan Buczek, prof. UR; dr hab.
Ewa Szpunar-Krok, prof. UR; dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR; dr hab. Wacław Jarecki, prof.
UR; dr Marta Jańczak-Pieniążek i dr inż. Dagmara Migut.

Z kolei grupy średnia i najstarsza (kl. IV-VI i VII-VIII) doświadczały to i owo podczas zajęć
„Eksperymenty są super, czyli chemia na wesoło”. Zajęcia poprowadziły pracownice Katedry Biologii
Instytut Biologii i Biotechnologii: mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta i mgr Anna Tomaszewska przy
aktywnym udziale studentów-wolontariuszy.

Następnie wszyscy wspólnie udali się do Auli na uroczyste zakończenie. Gościem honorowym
była dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR – pani prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, koordynatorzy
MUR, oraz Gość specjalny – słoń ArtURek – uczelniana maskotka.

Na początku spotkania pani pełnomocnik rektora ds. MUR – dr Anna Steliga przedstawiła prezentację
i opowiedziała o tegorocznej działalności MUR.
W tym bardzo krótkim roku akademickim 2021/2022 odbyło się 21 zajęć w różnych grupach
wiekowych w następujących terminach: 5 marca 2022, 23 kwietnia 2022, 14 maja 2022 i 25 czerwca
2022.

A co się działo na zajęciach?
Na początku było światło, więc zaczęliśmy od pokazów fizycznych…
… potem „pojechaliśmy” do antycznych Grecji i Rzymu…
zastanawialiśmy się też, czym patrzymy na świat – okiem, czy mózgiem?
… zrealizowaliśmy śpiewająco kolejne zajęcia „z piosenką na ustach”
…zadbaliśmy o to, by nie „wpaść w sieć”
…i bardzo wesoło, gdy budowaliśmy kolorowe osiedla,
a także projektowaliśmy nowoczesne miasta!
Przypomnieliśmy sobie, że w zdrowym ciele zdrowy duch…
A na ostatnich – poznaliście zboża i chemię na wesoło.

W roku akademickim 2021/22 Mały Uniwersytet Rzeszowski nawiązał współpracę z Lwowską
Regionalną Małą Akademią Nauk z Ukrainy, którą reprezentuje pani prof. Iryna Berezowska.

Pani pełnomocnik rektora ds. MUR podziękowała także Koordynatorom MUR w kadencji 2020-2024,
a są nimi następujące osoby:
z Kolegium Nauk Humanistycznych:
dr Krzysztof Uściłowski (Instytut Muzyki)
dr Iwona Szwed (Instytut Neofilologii)
dr Anna Steliga (Instytut Sztuk Pięknych)
z Kolegium Nauk Społecznych:
dr Kazimierz Cyran (Instytut Ekonomii i Finansów)
mgr Marta Golowska (Instytut Nauk Prawnych)
dr Anna Pięta-Szawara (Instytut Nauk o Polityce)
dr Tomasz Warchoł (Instytut Pedagogiki)
z Kolegium Nauk Przyrodniczych:
dr inż. Grażyna Gajdek (Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska)
dr Anna Szpila (Instytut Matematyki)
dr Natalia Tańska ((Instytut Biologii i Biotechnologii)
z Kolegium Nauk Medycznych:
dr Artur Sochacki (Instytut Nauk o Zdrowiu)
dr Iwona Pezdan-Śliż (Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej)
ze Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji:
mgr Anna Barć
ze Studium Języków Obcych:
dr Sławomir Schultis

Szczególne podziękowania skierowała także do studentek i studentów UR, którzy pomagali w
zajęciach, a także członkom Koło Artystyczno-Naukowego LENS, którzy dokumentowali fotograficznie
zajęcia, oraz studentom Ratownictwa Medycznego, którzy czuwali nad bezpieczeństwem podczas
wszystkich zajęć.

Nastąpił w końcu wyczekiwany moment. Pani Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab.
Elżbieta Rokosz, prof. UR wręczyła dyplomy i upominki. Każdy MUR-owiec z radością zapozował też z
ArtURkiem (podziękowania dla studenta ratownictwa medycznego – Mateusza Riccardo za
wprowadzenie radosnej atmosfery i wytrzymanie w słoniowym kostiumie w taki upał!).

Zapraszamy na nowy rok szkolny – rekrutacja już we wrześniu!

UWAGA: W kolejnym komunikacie podane zostaną terminy lipcowo-sierpniowe, podczas których
można będzie odebrać zalegle dyplomy i upominki.