MUR W INSTYTUCIE NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA + INSTYTUCIE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII (KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH) – 7 GRUDNIA 2019

16 grudnia 2019

W dniu 7 grudnia 2019  r. w kampusie na Zalesiu odbyły się kolejne zajęcia na Małym Uniwersytecie Rzeszowskim.

W Instytucie Rolnictwa, Kształtowania i Ochrony Środowiska odbyły się zajęcia dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych w ramach Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Dr hab. inż. Tomasz  Dudek prof. UR z Zakładu Agroekologii przeprowadził zajęcia „Odkrywanie tajemniczego świata pszczół” dla uczniów z klas I-III.

Podczas spotkania zaprezentowano strój pszczelarza, rojnicę z ramkami oraz podstawowe narzędzia pasieczne. Pokazano jak rozpoznać pszczołę miodną od innych ‘pasiastych owadów’, które możemy na co dzień spotkać w swoim otoczeniu, a także jak rozpoznać pszczołę robotnicę, trutnia i królową matkę. Omówiono w sposób dostosowany do wieku dzieci rozwój pszczoły miodnej od jajeczka do postaci doskonałej, życie społeczne pszczół z podziałem obowiązków, sposoby komunikowania się pszczół oraz rolę, jaką odgrywają te pożyteczne owady dla nas wszystkich, dla ludzi. Pod koniec każdy chętny mógł sobie zrobić zdjęcie w stroju pszczelarza.

Miła atmosfera przeniosła się na korytarz, gdzie słychać było jeszcze długo, jak dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami z oczekującymi rodzicami i opiekunami.

Po zakończeniu zajęć uczniowie Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymali wpisy do indeksów.

 

Tematem zajęć realizowanych w grupie wiekowej słuchaczy klas od IV do VI była: „Magiczna chemia”. Zajęcia prowadzono w formie ćwiczeń laboratoryjnych, w trakcie których studenci Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego mogli samodzielnie wykonać szereg ciekawych i kolorowych doświadczeń. Przygotowane przez prowadzących eksperymenty miały na celu zapoznać i zainteresować uczniów naukami ścisłymi, a przede wszystkim chemią. Pierwszym zadaniem było założenie własnego chemicznego „ogrodu”. Następnie wspólnie stworzyliśmy lampę z lawy na bazie ogólnodostępnych produktów. Studenci MUR w procesie spalania glukonianu wapnia wyhodowali „węże faraona”, poznali również sposób na wykonanie „gumowego jaja”. Dzięki barwnym eksperymentom pt. „kameleon” i „chemiczne światła drogowe” mogli się zapoznać z reakcjami utleniania i redukcji. Kolejnym wyzwaniem wymagającym zręczności i koncentracji było stworzenie tęczowej wieży stężeń przy pomocy kolorowych roztworów cukru o różnym stężeniu. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się także dlaczego banknot się nie pali. Zajęcia prowadziły mgr Anna Tomaszewska i mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta oraz studenci kierunku biotechnologia Instytutu Biologii i Biotechnologii.

Z kolei studenci MUR z najstarszej grupy – klasy VII-VIII SP zrealizowali temat zajęć: „Co zdrowego jest w napojach? Badamy zawartość antyoksydantów”, które bardzo ciekawie poprowadziła dr Sabina Bednarska.

 

 

W organizacji MUR pomagali studenci i studentki:
Edyta Kaleniuk – V rok Biotechnologii
Joanna Frączek – V rok Biotechnologii
Klaudia Niemczyk – III rok Biotechnologii
Alicja Deszcz – III rok Biotechnologii
Agnieszka Będzińska – V rok Biotechnologii
Joanna Sieńko – V rok Biotechnologii
Daniel Sikora  – III rok Biotechnologii
Róża Bielak  – V rok Biotechnologii
Klaudia Marczyk – IV rok Biotechnologii
Kinga Goleń – III roku Biologii
Aleksandra Kuta – III roku Biologii

 

Nad bezpieczeństwem MURowców czuwały studentki kierunku lekarskiego: Julia Nawrocka i Anna Opalińska.

Zajęcia fotografowały studentki z Koła Naukowego LENS: Anna Brodowicz i Elżbieta Moskal.

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć pieczę sprawowały koordynatorki MUR: dr inż. Jadwiga Lechowska i mgr Natalia Tańska.