MUR W INSTYTUCIE NAUK o POLITYCE + INSTYTUCIE NAUK PRAWNYCH (KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH) – 8 LUTEGO 2020

14 lutego 2020

W dniu 8 lutego 2020 r. w Instytucie Nauk o Polityce odbyły się kolejne zajęcia Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestniczyli w nich najmłodsi studenci z klas I-III oraz 32-osobowa grupa z klas I-IV SP. Zajęcia pt. „Miasto marzeń” miały na celu zapoznanie uczniów z najnowszymi trendami dotyczącymi projektowania nowoczesnych miast. Mali studenci poznali wyzwania stojące przed współczesnymi miastami, a także ich rozwiązania, proponowane przez koncepcję Smart City. Dowiedzieli się, co sprawia, że miasto można określić jako inteligentne, a następnie, po obejrzeniu wielu inspiracji, sami zaprojektowali swoje wymarzone miasta w obszarze: edukacji, architektury, rekreacji, transportu i ekologii. Zajęcia prowadzili pracownicy Instytutu Nauk o Polityce: dr Katarzyna M. Cwynar, dr Anna Kołomycew oraz dr Anna Pięta-Szawara.

Tego samego dnia, tj. 8 lutego w Instytucie Nauk Prawnych (budynek INP przy ul. Grunwaldzkiej 13 oraz pl. Ofiar Getta 4-5) przeprowadzono także zajęcia dla słuchaczy Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instytut Nauk Prawnych gościł w swoich murach uczniów klas IV-VI oraz klas VII-VIII SP. W pierwszej grupie wiekowej zajęcia prowadzili mgr Tobiasz Serafin i dr Katarzyna Szwed, natomiast w drugiej – dr Justyna Ciechanowska i dr Katarzyna Szwed.

Temat przewodni zajęć z mgr Tobiaszem Serafinem stanowiło zagadnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – Czy Internet jest bezpieczny? Ja w sieci”. Poruszono kwestię zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, a w szczególności walkę z cyberprzemocą. Szeroko omówiono ochronę wizerunku, publikacje zdjęć w portalach społecznościowych oraz anonimowość w sieci. Ponadto słuchacze Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego poznali 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i netykiety.

Druga grupa dzieci z klas IV-VI SP uczestniczyła w zajęciach z dr Katarzyną Szwed. Ich celem było wprowadzenie słuchaczy MUR w tajniki wykonywania zawodu prawnika. Oprócz teoretycznego omówienia specyfiki każdego z zawodów prawniczych, dzieci mogły także wcielić się w rolę oskarżyciela, obrońcy i sędziego przy rozpatrywaniu konkretnej sprawy karnej (kazus). Młodzi słuchacze poradzili sobie z tym zadaniem doskonale, wykazując się przy tym rozległą wiedzą i umiejętnościami argumentowania. Dla osób chętnych przewidziano możliwość przymierzenia togi, tak by choć przez chwilę móc zasmakować jak to jest być prokuratorem, radcą prawnym czy sędzią. Młodzi słuchacze MUR mają wszelkie predyspozycje, by w przyszłości wykonywać zawody prawnicze.

Z kolei słuchacze MUR z najstarszej grupy – klasy VII-VIII SP stanęli wobec wyzwania osądzenia bohaterki tragedii Sofoklesa – „Winna czy niewinna? Sąd nad Antygoną”. Zajęcia miały charakter warsztatowy. W oparciu o przygotowany scenariusz procesu młodzi słuchacze MUR-u wcielili się w poszczególne role – prokuratora, sędziego, obrońcy, Kreona, oskarżonej lub świadków. Ubrani w togi uczestniczyli w symulacji rozprawy. Dzięki temu mieli okazję nie tylko dogłębnie poznać lekturę, ale także dowiedzieć się wiele o procesie karnym. Zajęcia prowadziły dr Justyna Ciechanowska oraz dr Katarzyna Szwed. Nieoceniony okazał się wkład studentów, którzy w formie tutoringu rówieśniczego pomagali młodszym kolegom wcielić w przypisane im konkretne role w czasie symulacji rozprawy.

Po zakończeniu zajęć uczniowie Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymali wpisy do indeksów.

 

W organizacji MUR pomagali studenci i studentki prawa:
Patrycja Chmiel
Dawid Kita
Bartłomiej Kocój
Konrad Kluz
Joanna Kułak
Patrycja Parzygnat
Aleksandra Pięta
Izabela Trelska
Beata Serafin
Adrian Woźniak
Wiktor Wójcik,
a w INoP – Małgorzata Jakubas

Studentki i studenci ratownictwa medycznego dbali o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zajęć.

Zajęcia fotografowały studentki Instytutu Sztuk Pięknych z Koła Naukowego LENS: Anna Paściak, Karolina Pociask i Paulina Kadłuczka.

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwały koordynatorki MUR: dr Anna Pięta-Szawara i dr Katarzyna Szwed.