MUR W INSTYTUCIE MUZYKI (KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH) + W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI (KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH) – 11 STYCZNIA 2020

16 stycznia 2020

W dniu 11 stycznia 2020  r. w Instytucie Muzyki oraz w Instytucie Pedagogiki odbyły się kolejne zajęcia na Małym Uniwersytecie Rzeszowskim.

Starsze grupy (uczniowie klas IV-VI SP i klas VII-VIII SP) studiowały w Instytucie Pedagogiki. W tym dniu każdy student odbył cykl trzech zajęć dydaktycznych.
Pierwsze z zajęć pt. „Złam szyfr enigmy” dotyczyły historycznych szyfrów kodowania danych, na których uczniowie poznali szyfr Morse’a i Polibiusza, jak również pracowali z danymi, które wymagały odszyfrowania danych.
Zajęcia drugie dotyczyły „Sekretów bezpieczeństwa w sieci” podczas których uczniowie zdobyli wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych tj. Facebook, Instagram, Snaptchat.
Ostatnie zajęcia „Tajemnice dobrej fotografii” miały charakter warsztatów praktycznych, na których uczniowie uczyli się tworzenia i edytowania różnorodnych fotografii.
Zajęcia przeprowadzili pracownicy Instytutu Pedagogiki: dr Jakub Czopek, dr Marek Hallada, mgr Marlena Pieniążek, mgr inż. Krystian Tuczyński, mgr inż. Tomasz Warchoł.
Zajęcia zorganizowane zostały we współpracy z kołami naukowym Edukacja bez granic i Matrix z Instytutu Pedagogiki.

W Instytucie Muzyki zostały przeprowadzone zajęcia wokalne dla najmłodszych grup (uczniowie klas I-III) zatytułowane: „Spotkanie z jazzową piosenką”. Odbyły się one w czterech grupach. Prowadzącym zajęcia była mgr Ewa Niewdana-Hady z pomocą studentki Beaty Mamczur. Plan zajęć obejmował zapoznanie się z materiałem słowno-muzycznym piosenki „A ja lubię jazz”, nabycie świadomości budowy aparatu głosu oraz zapoznanie się z prawidłową techniką oddechową w śpiewie. Były to cele zajęć. Najważniejszą rolą w powyższych działaniach były odczucia praktyczne oraz zdobycie poprawnych nawyków oddechowych oraz zaznajomienie się ze stylem muzycznym – jazz. Formy pracy – grupowa – nauka i śpiewanie piosenki, – praca w podgrupach, – wypisywanie na arkuszach papierowych części ciała, które biorą udział przy prawidłowej fonacji i oddechu oraz wymienianie wszystkich pojęć, które kojarzą się z pojęciem głosu oraz śpiewu. To zadanie wykonywała studentka Beata Mamczur. – praca w podgrupach – praca z „flow ball”, który stabilizuje oddech. Wszyscy uczestnicy wykazali się duża aktywnością, zainteresowaniem oraz swobodą wykonywanych ćwiczeń co pozwoliło w końcowym etapie przynieść pożądane efekty.
Zajęcia zorganizowane zostały we współpracy z Kołem Naukowo-Artystycznym Dyrygentury Chóralnej z Instytutu Muzyki.

W organizacji MUR pomagali studenci i studentki:
Instytut Muzyki (Koło Naukowo-Artystyczne Dyrygentury Chóralnej)
Beata Mamczur
Izabela Dąbek
Mariola Dąbrowska

Instytut Pedagogiki (Koło Naukowe Matrix):
Karolina Muszyńska
Hanna Miciuda
Sylwia Mucha
Aleksandra Skiba
Aneta Nowakowska
Instytut Pedagogiki (Koło Naukowe Edukacja bez Granic):
Patrycja Folta
Gabriela Dziura
Paulina Bukowska
Jolanta Ciećko
Marta Kizior
Magdalena Bar
Samanta Gnat
Karolina Głowa
Gabriela Flis
Jagoda Jakubowicz

Nad bezpieczeństwem MURowców czuwali studenci i studentki Kolegium Nauk Medycznych: Patryk Stokłosa, Ewelina Kawula, Maciej Feculak, Michał Kopacz, Karolina Cebulak i Ewelina Chmura.
Zajęcia fotografowały studentki z Koła Naukowego LENS: Elżbieta Moskal, Marlena Bieniasz i Karolina Cieleń.

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć pieczę sprawowali koordynatorzy MUR: dr Krzysztof Uściłowski i mgr inż. Tomasz Warchoł.