MUR W INSTYTUCIE EKONOMII I FINANSÓW – 26.11.2022

28 listopada 2022

W dniu 26 listopada 2022 roku Studenci MUR odbyli zajęcia w Instytucie Ekonomii i Finansów w budynku głównym przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2 w Rzeszowie.

Grupa I – klasy I-III

Temat: Inteligentne miasto

Prowadząca: dr Ewa Kubejko-Polańska

Dr Ewa Kubejko-Polańska z Instytutu Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych przeprowadziła z uczniami klas I-III zajęcia nt. „Inteligentne miasto”. Pierwsza część zajęć poświęcona była prezentacji przykładów przestrzeni inteligentnych miast w Polsce i na świecie oraz dyskusji na temat potrzeb dzieci we współczesnych miastach. Mali Studenci mieli okazję poznać różne aspekty funkcjonowania miast, a także nowoczesne rozwiązania, które mają służyć poprawie jakości życia ich mieszkańców.  Druga część zajęć przebiegała pod hasłem „Czego dzieci potrzebują w miastach?” Wszyscy uczestnicy samodzielnie przygotowali rysunki, na których zaprezentowali swoje marzenia i wizje m.in. rozwoju inteligentnego Rzeszowa. Każdy z uczestników zajęć miał dodatkowo kilka chwil przy mikrofonie i mógł opowiedzieć pozostałym Dzieciom o swoim pomyśle. Projekty najmłodszych Studentów były tak kreatywne, ciekawe i zaskakująco „inteligentne”, iż w trakcie zajęć narodził się pomysł, by spakować rysunki Dzieci do wielkiej koperty i przekazać je Prezydentowi Rzeszowa. Prowadząca zajęcia złożyła obietnicę (na prośbę jednego młodego wizjonera miejskich rozwiązań – dosłownie przysięgę), że dopilnuje by prace dzieci trafiły do Pana Prezydenta.

Studenci MUR po zakończonych zajęciach wiedzą, że na rozwój inteligentnych miast wpływa wiele różnych czynników, jednakże najważniejsza jest współpraca z mieszkańcami oraz poznanie potrzeb, marzeń, oczekiwań i pomysłów również najmłodszych!

 

Grupa II – klasy IV-VI

Temat: Budżet domowy w pigułce

Prowadząca: dr Magdalena Wiercioch

W dniu 26.11.2022r. uczniowie klas 4-6 wzięli udział w warsztatach w Instytucie Ekonomii i Finansów, zatytułowanych „Budżet domowy w pigułce”. Zajęcia były prowadzone przez dr Magdalenę Wiercioch z Katedry Finansów i Rachunkowości. W trakcie spotkania uczniowie brali aktywny udział w dyskusji na temat zarabiania pieniędzy, decyzji zakupowych w rodzinie oraz sporządzania budżetu domowego. W grupach stworzyli piramidy wydatków, dokonując ich hierarchii od najważniejszych do najmniej ważnych, z których można zrezygnować w codziennym życiu. Otrzymali również praktyczne wskazówki, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi stworzyć plan rodzinnych wpływów i wydatków. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością, chętnie odpowiadali na zadawane przez prowadzącą pytania oraz sami mieli wiele ciekawych uwag, poszerzających przygotowaną dyskusję.

 

Grupa III – klasy VII-VIII

Temat: Cyberbezpieczeństwo w bankowości

Prowadzący: dr Sławomir Dybka

W ramach tematu „Cyberbezpieczeństwo w bankowości”, przedstawione zostały przyczyny i skutki rosnącego zagrożenia cyberatakami skierowanymi na smartfony, laptopy, tablety i komputery stacjonarne. Działania te dotyczą m.in. kradzieży pieniędzy, danych, tożsamości, prywatnych informacji, zdjęć itd. Tematykę zajęć uzasadniał ponadto rynkowy wzrost zainteresowania, zaprezentowanymi w trakcie spotkania produktami bankowymi dla młodzieży oraz wiodąca rola sektora bankowego w opracowywaniu innowacyjnych technik zabezpieczających ich klientów. Zaprezentowane zostały także aktywne i pasywne techniki biometryczne, zarówno te znane jak i pozostające nadal w fazie testów.

 

W organizacji zajęć pomagały studentki kierunku: Finanse i rachunkowość – Agnieszka Maluch i Katarzyna Wędrychowicz.

Na bezpieczeństwem i zdrowiem MUR-owców czuwały studentki z kierunku : Ratownictwo Medyczne – Faustyna Sarzyńska i Aleksandra Dyląg.

Punkt Organizacyjny MUR poprowadziła dr Anna Steliga, przy pomocy dr Anny Szpili, a nad całością organizacji zajęć w tym miejscu czuwał koordynator MUR – dr Kazimierz Cyran.

Całość fotografowały – studentki kierunku: Sztuki wizualne i członkinie Koła Naukowego LENS: Aleksandra Kuśmider i Natalia Nowak.