MUR w INSTYTUCIE EKONOMII I FINANSÓW – 16 LISTOPADA 2019

22 listopada 2019

W dniu 16 listopada 2019  r. w kampusie na Zalesiu odbyły się kolejne zajęcia na Małym Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Ekonomii i Finansów.

Najmłodsi słuchacze Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyli w zajęciach pt. „Po co te wszystkie reklamy?” W trakcie spotkania dzieci poznały cele i sposoby oddziaływania przekazów reklamowych na odbiorców. Omawiane na zajęciach przykłady reklam wskazywały na ogromne oddziaływanie jakie wywołują reklamy w szczególności na dzieci, które pozbawione sią krytycyzmu i chłodnej oceny sytuacji. Dzieci poznały korzyści jakie niosą za sobą reklamy, jak również miały okazję przekonać się że reklama może mieć niekorzystne oddziaływanie. Umiejętne połączenie sztuczek i technik zawartych w prezentowanych przykładach reklam było okazją do poznania wielu technik manipulowania zachowaniem człowieka, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej zabawy dla słuchaczy. Zajęcia przeprowadził dr Grzegorz Hajduk.

Tematem zajęć realizowanych dla drugiej grupy wiekowej były: „Rozwiązania, które mogą zmienić świat na lepszy” Pierwszą częścią zajęć była wirtualna podróż przez wszystkie kontynenty. Dzieci zobaczyły jak wygląda Ziemia zarówno z kosmosu, jak i z perspektywy mieszkańców najbardziej zaludnionych miast i regionów. Miały też okazję przekonać się jak ludzie na całym świecie niszczą środowisko naturalne, zanieczyszczają wody, zaśmiecają przestrzenie publiczne oraz nie dbają o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.Po krótkim wykładzie Studenci Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego dyskutowali o współczesnych wyzwaniach, które stoją przed mieszkańcami wszystkich kontynentów. Zadaniem Dzieci było przygotowanie rozwiązań, które mogą zapobiegać dalszemu gromadzeniu śmieci oraz pomysłów jak zmieniać przyzwyczajenia, które niekorzystnie wpływają na środowisko naturalne i zdrowie wszystkich ludzi. Efektem wspólnej pracy było zaprezentowanie pomysłów „zmieniania świata na lepszy”. Wcielając się na chwilę w rolę profesora, Dzieci mogły przemawiać do słuchaczy w sali wykładowej. Pomysły wszystkich nowych profesorów były niezwykle dojrzałe i przemyślane, a rozwiązania, które wymyśli najmłodsi mogłyby zawstydzićniejednego dorosłego. Było to wspaniałe doświadczenie również dla organizatorów! Dzieci naprawdę wiedzą, jak można zmieniać świat na lepszy! Zajęcia prowadziła Pani dr Ewa Kubejko-Polańska.

Najstarsza grupa wiekowa w ramach zajęć na temat „Jak dostać to czego chcę? Sztuka negocjacji”, rozwijała swoje kompetencje w zakresie umiejętności negocjacyjnych. W trakcie spotkania słuchacze poszukiwali optymalnego rozwiązania aranżowanej sytuacji, w której mogli dostrzec konflikt interesów jej uczestników. Studenci przekonali się jak ważne jest właściwe przygotowanie do konfrontacji negocjacyjnych. Zrozumieli znaczenie właściwego doboru informacji koniecznych do realizacji zamierzonych celów, oraz wypróbowali techniki komunikacyjne zmierzające do osiągnięcia porozumienia. Podczas zajęć dyskutowano także o możliwość wykorzystania negocjacji jako sposobu nie tylko na realizację własnych ambicji czy kompromisu, ale wykreowanie rozwiązania maksymalizującego korzyści każdej ze stron. Młodzież z zaangażowaniem uczestniczyła w dyskusji i ćwiczeniach poszukując rozwiązań problemów stawianych do rozwiązania przez prowadzącego spotkanie. Zajęcia w tej grupie prowadził dr Piotr Cyrek.

W organizacji MUR pomagały studentki: Angelika Łodyńska, Żaneta Okarma, Anna Wilkos, Barbara Prokopowicz i Katarzyna Partyka.

Nad bezpieczeństwem MURowców czuwali studenci z Ratownictwa Medycznego: Patryk Stokłosa i Szymon Pustelak.

Całą uroczystość (inauguracje, zajęcia, wystawę) fotografowały studentki z Koła Naukowego LENS: Kamila Kłeczek i Anna Paściak, a nad prawidłowym przebiegiem zajęć pieczę sprawowali koordynator MUR: dr Kazimierz Cyran i pełnomocnik rektora ds. MUR: dr Anna Steliga.