MUR na WYDZIALE SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNYM – 26 STYCZNIA 2019

31 stycznia 2019

W dniu 26 stycznia 2019 roku zajęcia Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego dla najmłodszych i średnich grup MUR-owiczów odbyły się na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 

Pierwsza grupa studentów MUR z klas I-III oraz IV-VI SP uczestniczyła w warsztatach pt. „Świadomy obywatel głosuje”. Zajęcia prowadzili: mgr Dominik Boratyn i mgr Karol Piękoś z Instytutu Nauk o Polityce.

W ramach zajęć młodzi studenci zdobyli wiedzę na temat wyborów, a także istoty samego głosowania oraz uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy. Dowiedzieli się kto i na jaką funkcję może kandydować w demokratycznych wyborach. Po części teoretycznej studenci zostali podzieleni na grupy, w których mieli za zadanie przygotowanie programu wyborczego kandydata na urząd prezydenta. Po zakończeniu pracy każda z grup przedstawiała na forum swoje propozycje programowe i zabiegała o poparcie pozostałych. Po zakończeniu wszystkich prezentacji studenci otrzymali karty do głosowania i dokonali wyboru kandydatów, którzy ich zdaniem powinni sprawować urząd prezydenta. Wszystkie z przedstawionych propozycji programowych okazały się niezwykle ciekawe, a część z nich bardzo dojrzała i inspirująca. Zwycięzcy zostali nagrodzenia materiałami promocyjnymi UR.

 

Druga grupa studentów MUR-u z klas I-III SP wzięła udział w zajęciach pt. „Kod munduru czyli barwa i broń armii odradzającej się Polski”. Zajęcia ze studentami prowadzili: dr Paweł Korzeniowski i mgr Damian Knutel z Instytutu Historii.

Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z elementami umundurowania żołnierza polskiego z okresu II RP. W pierwszej części zajęć studenci dowiedzieli się m.in. skąd wzięły się charakterystyczne nakrycia głów polskich wojskowych, takie jak maciejówka, rogatywka czy kapelusz podhalański. Odkryli także tajemnice stopni wojskowych oraz dowiedzieli się czym różni się order od odznaki. W drugiej części z pomocą specjalnie przygotowanych arkuszy oraz zestawu naklejek studenci wykorzystywali zdobytą wiedzę i kompletowali wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy różnych stopni i formacji wojskowych z okresu międzywojnia. Dodatkową atrakcją zajęć były udostępnione przez 1. Batalion 21. BSP z Rzeszowa manekiny z historycznymi mundurami jednostek podhalańskich, które stanowiły ilustracje omawianych kwestii. Na zakończenie zajęć uczestnicy mogli także przymierzyć kapelusz i rogatywkę oraz ubrać pelerynę podhalańską i wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie.

 

Grupa studentów MUR z klas IV-VI SP wzięła udział w zajęciach pt. „Polacy – patrioci i przedsiębiorcy”. Zajęcia ze studentami prowadziły: dr Anna Kołomycew i dr Anna Pięta-Szawara z Instytutu Nauk o Polityce.

Wiodącym tematem zajęć był patriotyzm, rozumiany jako postawa miłości i szacunku wobec Ojczyzny. Mali studenci mieli okazję dowiedzieć się kim jest patriota oraz kto może nim zostać. Wspólnie ustalili cechy patrioty i wskazali przykłady działań, jakie mogą być podejmowane na rzecz własnego państwa. Ważnym wątkiem w dyskusji była kwestia rozróżnienia patriotyzmu tradycyjnego od współczesnej, nowoczesnej postawy obywatelskiej. W drugiej części zajęć uczniowie poznali przykłady osób związanych w przeszłości z regionem Polski południowo-wschodniej, pracujących w sektorze polityki i gospodarki na rzecz rozwoju kraju. Samodzielnie stworzyli plakaty prezentujące postaci: Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ignacego Łukasiewicza, Adama Jana Kantego Ostaszewskiego, Michała Mięsowicza i Jana Szczepanika. Warsztaty prowadzone były z wykorzystaniem metod aktywizujących, w których wykorzystano: pokaz multimedialny, filmy, nagrania dźwiękowe, a także liczne materiały graficzne i teksty źródłowe.

 

W organizacji zajęć MUR pomagali studenci i studentki z Wydziału Socjologiczno-Historycznego:
Agnieszka Leś
Aleksandra Kiełtyka
Kinga Kula
Angelika Więcek
Martyna Krupa
Wojciech Osiecki
Michał Wojtaszek

 

Zabezpieczenie zajęć na MUR w postaci pierwszej pomocy przedmedycznej udzieliły studentki kierunku położnictwo i kierunku lekarskiego:
Julia Nawrocka
Wiktoria Budzisz
Anna Opalińska
Nikola Stelmach

 

Nad przebiegiem całości czuwały:
dr Anna Pięta-Szawara – koordynator MUR z Wydziału Socjologiczno-Historycznego
dr Anna Steliga – Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji MUR