MUR na WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI – 26 STYCZNIA 2019

31 stycznia 2019

Grupa Studentów MUR z klas VII-VIII SP i III gimnazjum – temat zajęć:
„Życie to sztuka wyborów”

Zajęcia ze studentami z tej grup przeprowadziła dr Katarzyna Szwed

Zajęcia poświęcono omówieniu prawa wyborczego. Przedstawienie zagadnień teoretycznych stanowiło konieczną podstawę do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń i poszukiwaniu przez studentów MUR rozwiązań dla niskiej frekwencji wyborczej. Na przykładzie konkretnych historii pokazano obowiązujące kiedyś cenzusy wyborcze, następnie krótko przedstawiono pierwsze demokratyczne wybory w Polsce po 1989 roku, by ostatecznie omówić wspólnie zasady prawa wyborczego oraz frekwencję wyborczą w poszczególnych wyborach. Zadaniem studentów MUR było zaproponowanie skutecznego remedium na absencję wyborczą. Studenci wykazali się tu ogromną kreatywnością. Następnie w parach odgrywali scenki – próbowali przekonać niezdecydowanych do wzięcia udziału w wyborach. W formie dyskusji studenci wyrazili swoje zdanie w kwestii alternatywnych metod głosowania. Padło wiele mądrych i dociekliwych pytań, które pozwalały sądzić, że temat budzi ciekawość słuchaczy. Całość zakończył krótki interaktywny test, który pozwolił studentom MUR sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa wyborczego. Test wywołał wiele emocji i radości. Najlepsze odpowiedzi zostały nagrodzone.

W organizacji zajęć MUR pomagały studentki z Wydziału Prawa i Administracji:
Joanna Kułak
Karolina Kornak

 

Zabezpieczenie zajęć na MUR w postaci pierwszej pomocy przedmedycznej udzielili studenci Ratownictwa Medycznego i kierunku lekarskiego:
Anna Skalińska
Paulina Pisaniak
Wiktor Kozik

 

Nad przebiegiem całości czuwały:
dr Katarzyna Szwed – koordynator MUR z Wydziału Prawa i Administracji
dr Anna Steliga – Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji MUR