Zajęcia MUR na Wydziale Medycznym – 18.03.2017

11 kwietnia 2017

Mały Uniwersytet Rzeszowski Na Wydziale Medycznym

18. marca 2017

 Zajęcia dla „Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, które odbyły się

18 marca 2017r poprowadzili pracownicy Instytutu Fizjoterapii, Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego oraz pracownicy Kierunku Lekarskiego. Z uwagi na dużą liczbę uczestników pracownikom Instytutów pomagali studenci. W zajęciach brało łącznie udział 311 uczestników w wieku od 7 do 15 lat.

Zajęcia odbyły się w dwóch nowych obiektach Wydziału Medycznego;
w Uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz w Zakładzie Nauk o Zdrowiu przy ul. Leszka Czarnego.

Instytut Fizjoterapii  uczestnikom MUR  zaprezentował część możliwości fizjoterapeutycznych jakimi posługuje się fizjoterapeuta. Przygotowaliśmy warsztaty ćwiczeń z wykorzystaniem piłek Bobath, taśm Thera-Band, przyborów do ćwiczeń równowagi, taśm do tappingu oraz z wykorzystaniem wózków dla osób niepełnosprawnych. Prezentacja i warsztaty były prowadzone w przystępnej zabawowej formie. Najmłodszych uczestników oraz ich rodziców interesował program zadań ruchowych oparty o zasady integracji sensorycznej. Dzieci
z dobranym przyborem uczestniczyły w indywidualnych i grupowych zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i integracji sensorycznej. Specjaliści
z Instytutu Fizjoterapii czuwali nad bezpieczeństwem oraz dobrą zabawą uczestników, starając się jednocześnie pokazać im pracę fizjoterapeutów. Duże zainteresowanie wzbudziły zajęcia kształtujące równowagę oraz zajęcia
z wykorzystaniem wózków inwalidzkich.  Dzieci młodsze jak i starsze mogły nauczyć się kontrolować obciążenia stóp oraz środek ciężkości. Zabawowa forma treningu pozwoliła na doskonalenie umiejętności koordynacyjnych przez ciekawe formy ćwiczeń, możliwe do wykonania nawet przez  najmłodszych.

Instytut  Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu przygotował dla uczestników MUR wykłady i  warsztaty: „ABC zdrowego odżywiania” , „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości”, „Ciało ludzkie bez tajemnic”.

Natomiast  Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego wraz
z Kierunkiem Lekarskim przygotował  bardzo  ciekawe wykłady i warsztaty na tematy: ”Mały Ratownik”- ćwiczenia BLS, użycie AED, „Od niemowlaka do przedszkolaka”, „Serce najważniejszy organ człowieka” i „Wielkość mózgu,
a mądrość”.

Liczba uczestników i wykazane zainteresowanie prezentowanym tematami pozwoli sądzić Wydziałowi Medycznemu, że nie zabraknie nam studentów
w przyszłych latach.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa, słodycze i owoce oraz wpisy do indeksów. Kolejne  zajęcia MUR-u na Wydziale Medycznym odbędą się w przyszłym roku (2018) również w marcu.

prof. nadzw. dr hab. n o zdr. Teresa Pop

koordynator MUR Wydziału Medycznego