Numer konta MUR

Numer konta MUR
W roku akademickim 2022/23 dla osób, które przeszły pozytywnie rekrutację i zostały przejęte na MUR obowiązuje jednorazowa wpłata w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych). Wpłat za rok akademicki 2022/23 na Małym Uniwersytecie Rzeszowskim należy dokonywać na nr konta:

90 1240 2614 1111 0000 3970 2135
z dopiskiem: MUR, nazwisko dziecka, imię dziecka
w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2022 roku.