Harmonogram zajęć

 

Uwagi:

- Studenci MUR będą dodatkowo dzieleni na mniejsze grupy. Prosimy KAŻDORAZOWO przed zajęciami sprawdzać, w której grupie jest dziecko i zapamiętać numer rejestracyjny dziecka, za pomocą którego będzie oznaczany na listach.

- Zgodnie z § 10 Regulaminu MUR – MUR zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów spotkań. Uczestnicy zostają poinformowani o zaistniałej sytuacji poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej MUR nie później niż na tydzień przed planowanymi zajęciami.

Rok akademicki

2019/20

Terminy

Zajęć

MUR

Miejsce zajęć: kolegium/instytut

12 października 2019 Inauguracja roku akademickiego 2019/20 + wystawa Eksploratorium + zajęcia w Studium Języków Obcych i Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa (Kolegium Nauk Humanistycznych)
16 listopada 2019 Instytut Ekonomii i Finansów (Kolegium Nauk Społecznych)
7 grudnia 2019 Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska (Kolegium Nauk Przyrodniczych) + Instytut Biologii i Biotechnologii
11 stycznia 2020 Instytut Muzyki (Kolegium Nauk Humanistycznych) + Instytut Pedagogiki (Kolegium Nauk Społecznych)
8 lutego 2020 Instytut Nauk o Polityce, Instytut Socjologii, Instytut Nauk Prawnych (Kolegium Nauk Społecznych)
21 marca 2020 Instytut Nauk o Zdrowiu + Instytut Nauk Medycznych (Kolegium Nauk Medycznych)
4 kwietnia 2020 Instytut Sztuk Pięknych (Kolegium Nauk Humanistycznych)
16 maja / 23 maja 2020 Centrum Sportu i Rekreacji + Instytut Wychowania Fizycznego (Kolegium Nauk Medycznych)*
6 czerwca 2020 Jednostki powiązane z naukami ścisłymi i technicznymi (Kolegium Nauk Przyrodniczych) + zakończenie roku akademickiego 2019/20

 

* studenci MUR w zależności od grupy wiekowej zostaną przydzieleni do grup zajęciowych na jeden z wydziałów