Harmonogram zajęć

Uwagi:

- Studenci MUR będą dodatkowo dzieleni na mniejsze grupy. Prosimy KAŻDORAZOWO przed zajęciami sprawdzać, w której grupie jest dziecko.

- Zgodnie z § 10 Regulaminu MUR – MUR zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów spotkań. Uczestnicy zostają poinformowani o zaistniałej sytuacji poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej MUR nie później niż na tydzień przed planowanymi zajęciami.

 

13 października 2018 – inauguracja MUR i wystawa Eksploratorium

24 listopada 2018 – Wydział Ekonomii

15 grudnia 2018 – Wydział Biologiczno-Rolniczy + Wydział Biotechnologii*

26 stycznia 2019 – Wydział Socjologiczno-Historyczny + Wydział Prawa i Administracji *

9 lutego 2019 – Centrum Języków Obcych + Wydział Muzyki + Wydział Pedagogiczny *

23 marca 2019 – Wydział Medyczny

6 kwietnia 2019 – Wydział Sztuki

11 maja/18 maja 2019 – Centrum Sportu i Rekreacji + Wydział Wychowania Fizycznego
18 maja/25 maja 2019 –
Centrum Sportu i Rekreacji + Wydział Wychowania Fizycznego *

8 czerwca 2019 – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy + Zakończenie MUR

 

* studenci MUR w zależności od grupy wiekowej zostaną przydzieleni do grup zajęciowych na jeden z wydziałów