HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

15 października 2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

18 listopada 2017 - Wydział Ekonomii (wszystkie grupy)

2 grudnia 2017 - Wydział Biologiczno-Rolniczy (grupy I i II)

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii (grupy III)

20 stycznia 2018 - Wydział Socjologiczno-Historyczny (grupy I i III) 

Wydział Prawa i Administracji (grupy II)

24 lutego 2018  - Wydział Pedagogiczny (grupy I)

Centrum Języków Obcych UR (grupy II i III)

 17 marca 2018 – Wydział Medyczny (wszystkie grupy)

21 kwietnia 2018 - Wydział Sztuki (wszystkie grupy)

19 maja 2018 - Wydział  Wychowania Fizycznego + Centrum Sportu i Rekreacji (grupy I i II)

26 maja 2018 - Wydział  Wychowania Fizycznego + Centrum Sportu i Rekreacji (grupy III)

9 czerwca 2018 - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (wszystkie grupy)