8 CZERWCA – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MAŁEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I ZAJĘCIA NA WYDZIALE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM

30 maja 2019

W dniu 8 czerwca (sobota) odbędą się ostatnie w tym roku akademickim zajęcia MUR na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym oraz uroczyste Zakończenie Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego

UWAGA:

Wszystkie zajęcia w tym dniu będą w budynku A0 przy ul. Pigonia 1, aula 127 naprzeciw Auli „Kula”.

Uroczyste Zakończenie dla poszczególnych grup wiekowych tuż po zajęciach w budynku  A0 przy ul. Pigonia 1 w Auli „Kula”.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ i ZAKOŃCZENIA

klasy I – III SP

godz. 9.00 – 9.45

Temat zajęć: „Świat niskich temperatur”

Prowadzący: dr inż. Dariusz Żak

godz. 10.00-10.50

Uroczyste Zakończenie z udziałem prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Wojciecha Walata, prof. UR – rozdanie dyplomów i upominków

Lista klas I-III MUR WMP

 

Klasy IV – VI SP

godz. 10.00 – 10.45

Temat zajęć: „Widziane okiem kamery”

Prowadzący: dr Zbigniew Gomółka, dr inż. Bogusław Twaróg

godz. 11.00-11.50

Uroczyste Zakończenie z udziałem prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Wojciecha Walata, prof. UR – rozdanie dyplomów i upominków

Lista klas IV-VI MUR WMP

 

Klasy VII – VIII SP i III gimnazjum

godz. 11.00 – 11.45

Temat zajęć: „Widziane okiem kamery”

Prowadzący: dr Zbigniew Gomółka, dr inż. Bogusław Twaróg

godz. 12.00-12.50

Uroczyste Zakończenie z udziałem prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Wojciecha Walata, prof. UR – rozdanie dyplomów i upominków

Lista klas VII-VIII i III g MUR WMP