7 GRUDNIA 2019 – MUR W INSTYTUCIE NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA + INSTYTUCIE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII (KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH)

2 grudnia 2019

UWAGA:
Studenci MUR są podzieleni według klas, do których uczęszczają tj. klasy I – III SP, klasy IV-VI SP i klasy VII -VIII SP. Należy odszukać numer rejestracyjny Uczestnika na listach publikowanych poniżej i pamiętać, że na każdym wydziale Uczestnik może znajdować się
w innej grupie.

KLASY I – III

Miejsce zajęć:
Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Zelwerowicza 4
Budynek D9

 

Temat zajęć: „Odkrywanie tajemniczego świata pszczół”
dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR

 

Budynek D9 sala 108 (parter)
godz. 9.00 do 10.00

 

UWAGA!: WSZYSTKIE DZIECI Z KLAS I-III ZAPRASZAMY NA TĘ SAMĄ GODZINĘ DO TEJ SAMEJ SALI

W razie pytań, proszę je kierować do koordynator instytutowej – dr inż. Jadwigi Lechowskiej jlechowska@ur.edu.pl

KLASY IV – VI

Miejsce zajęć:
Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Zelwerowicza 4
Budynek D9

 

UWAGA!: Uczestników zajęć zapraszamy na IV piętro w budynku D9 UR (ul. Zelwerowicza 4). W korytarzu po lewej stronie od wind będzie znajdować się punkt rejestracji uczestników. Każda grupa uda się ze swoim opiekunem do odpowiedniej sali na zajęcia.

 

Temat zajęć: „Magiczna chemia”

Prowadzący :

mgr Anna Tomaszewska

mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta

 

GRUPA I – godz. 9.00 (s.426 budynek D9

GRUPA II – godz. 9.00 (s.19 budynek D9

GRUPA III -  godz. 10.00 (s.426 budynek D9

GRUPA IV -  godz. 10.00 (s.19 budynek D9

GRUPA V -  godz. 11.00 (s.426 budynek D9

GRUPA VI -  godz. 11.00 (s.19 budynek D9

GRUPA VII -  godz. 12.00 (s.426 budynek D9

GRUPA VIII -  godz. 12.00 (s.19 budynek D9

Lp. Nr rej. Klasa

GRUPA I (godz. 9.00, sala 426)

1 710 6
2 974 5
3 081 5
4 1004 5
5 833 5
6 901 5
7 874 5
8 990 6
9 732 6
10 726 6
11 984 5
12 1010 5
13 718 5
14 948 6

GRUPA II (godz. 9.00, sala 19)

15 982 5
16 924 5
17 794 4
18 760 4
19 814 5
20 843 6
21 935 5
22 956 5
23 975 5
24 846 6
25 972 5
26 949 5
27 899 4
28 938 5

GRUPA III (godz. 10.00, sala 426)

29 862 4
30 864 5
31 861 5
32 970 5
33 821 5
34 708 6
35 987 6
36 991 5
37 780 5
38 776 6
39 973 6
40 811 6
41 934 5
42 858 5

GRUPA IV ( godz. 10.00, sala 19)

43 880 6
44 755 5
45 748 5
46 749 6
47 993 6
48 837 6
49 905 4
50 779 6
51 1002 5
52 964 5
53 877 4
54 876 6
55 742 5
56 751 4

GRUPA V (godz. 11.00, sala 426)

57 831 5
58 836 6
59 825 4
60 753 5
61 796 6
62 797 6
63 724 6
64 734 6
65 896 6
66 958 4
67 890 5
68 887 5
69 995 6
70 714 4

GRUPA VI (godz. 11.00, sala 19)

71 875 5
72 988 5
73 777 5
74 869 6
75 851 5
76 835 4
77 967 5
78 848 5
79 918 6
80 957 4
81 911 6
82 912 4
83 856 6
84 725 5

GRUPA VII ( godz. 12.00, sala 426)

85 731 4
86 915 6
87 728 5
88 823 6
89 808 5
90 010 6
91 908 6
92 907 5
93 800 5
94 012 6
95 994 5
96 739 6
97 785 4
98 792 5

GRUPA VIII (godz. 12.00, sala 19)

99 737 6
100 898 4
101 020 5
102 744 6
103 927 5
104 941 4
105 960 6
106 961 4
107 722 4
108 903 4
109 932 6
110 723 5
111 981 4
112 798 5

 

Klasy VII-VII

Temat zajęć: „Co zdrowego jest w napojach? Badamy zawartość antyoksydantów”
Prowadzący: dr Sabina Bednarska

 

GRUPA I – godz. 9.30  Sala 424, budynek D9

GRUPA II – godz. 11.00 Sala 424, budynek D9

Lp. Nr rej. Klasa

GRUPA I (godz. 9.30, sala 424)

1 1008 7
2 720 8
3 841 8
4 925 7
5 741 8
6 740 7
7 945 7
8 707 8
9 840 7
10 983 7
11 976 7
12 977 7
13 827 8

GRUPA II (godz. 11.00, sala 424)

14 904 8
15 773 7
16 1001 8
17 884 8
18 031 7
19 979 7
20 705 7
21 870 8
22 799 7
23 817 7
24 756 7
25 738 8
26 743 8

 

W razie pytań, proszę je kierować do koordynator instytutowej – mgr Natalii Tańskiej natalia_tanska@wp.pl

 

PROSIMY, ABY STUDENCI MUR MIELI ZE SOBĄ IDENTYFIKATORY
I INDEKSY,  W KTÓRYCH POJAWI SIĘ KOLEJNY WPIS ZALICZENIA.

Uwaga: W tym dniu istnieje możliwość odbioru zaległych indeksów, identyfikatorów oraz pakietów startowych – proszę zgłaszać się do koordynatorek instytutowych lub studentów – wolontariuszy MUR