6 KWIETNIA – ZAJĘCIA MUR NA WYDZIALE SZTUKI

29 marca 2019

W dniu 6 kwietnia 2019 roku (sobota) MUR zawita w Wydziale Sztuki UR.

 

Zapraszamy!!

Miejsce zajęć:

Al. mjr. W. Kopisto 2a

Budynek A2

Wszystkie zajęcia będą się odbywać w salach położonych w trzech skrzydłach parteru.

Plan parteru będzie wywieszony na drzwiach obu wejść do budynku.

W holu głównym, tuż koło Galerii Wydziału Sztuki UR (zapraszamy do zwiedzenia obecnej ekspozycji FRIDA.INTROSPEKCJE) będzie Punkt Informacyjny, gdzie należy podejść i się zarejestrować oraz pozostawić Indeks dyżurującym tam Wolontariuszkom.

UWAGA: Prosimy o dokładne sprawdzenie list. Z powodu ograniczonej ilości osób mogących uczestniczyć w zajęciach w pracowniach plastycznych, grupy są dodatkowo podzielone. W związku z tym, w przypadku przyprowadzenia dziecka nie na przypisaną mu grupę – może ono nie zostać wpuszczone na salę.

Szczegółowy podział na grupy:

KLASY I – III 

Wszystkie zajęcia z dr Anną Steliga i dr hab. Łukaszem Cywickim dla klas I-III odbywają się w salach 41 i 42  (parter) – temat „W pracowni malarza” (zajęcia rozpoczynają się w s. 30)

9.00 – 10.30

Lista Grup klas I-III godz. 9.00 – 10.30 <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

UWAGA RODZICE: Wydział Sztuki zapewnia dla dziecko podobrazie malarskie i paletę malarską. Prosimy, by dziecko miało ze sobą odpowiedni strój (który może się pobrudzić np. fartuch), kubek na wodę, 2 pędzle (mały i duży) oraz farby plakatowe lub tempery.

W dniu zajęć sklep plastyczny EWART znajdujący się na naszym wydziale będzie czynny od godz. 8.00. Będziecie mogli Państwo nabyć tam odpowiednie materiały malarskie np. pędzel nylonowy płaski (6 zł), pędzel nylonowy okrągły (3,70 zł), a także zakupić zestaw farb temperowych w cenie 18 zł – JEDEN ZESTAW FARB NA 3 UCZESTNIKÓW WYSTARCZY (proponujemy umówić się między sobą na taki wspólny zakup).    

10.45-12.15

Lista Grup klas I-III godz. 10.45-12.15 <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

UWAGA RODZICE: Wydział Sztuki zapewnia dla dziecko podobrazie malarskie i paletę malarską. Prosimy, by dziecko miało ze sobą odpowiedni strój (który może się pobrudzić np. fartuch), kubek na wodę, 2 pędzle (mały i duży) oraz farby plakatowe lub tempery.

W dniu zajęć sklep plastyczny EWART znajdujący się na naszym wydziale będzie czynny od godz. 8.00. Będziecie mogli Państwo nabyć tam odpowiednie materiały malarskie np. pędzel nylonowy płaski (6 zł), pędzel nylonowy okrągły (3,70 zł), a także zakupić zestaw farb temperowych w cenie 18 zł – JEDEN ZESTAW FARB NA 3 UCZESTNIKÓW WYSTARCZY (proponujemy umówić się między sobą na taki wspólny zakup).   

12.30- 14.00

Listy Grup klas I-III godz. 12.30-14.00<- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

UWAGA RODZICE: Wydział Sztuki zapewnia dla dziecko podobrazie malarskie i paletę malarską. Prosimy, by dziecko miało ze sobą odpowiedni strój (który może się pobrudzić np. fartuch), kubek na wodę, 2 pędzle (mały i duży) oraz farby plakatowe lub tempery.

W dniu zajęć sklep plastyczny EWART znajdujący się na naszym wydziale będzie czynny od godz. 8.00. Będziecie mogli Państwo nabyć tam odpowiednie materiały malarskie np. pędzel nylonowy płaski (6 zł), pędzel nylonowy okrągły (3,70 zł), a także zakupić zestaw farb temperowych w cenie 18 zł – JEDEN ZESTAW FARB NA 3 UCZESTNIKÓW WYSTARCZY (proponujemy umówić się między sobą na taki wspólny zakup).   

14.15- 15.45

Lista Grup klas I-III godz. 14.15-15.45 <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

UWAGA RODZICE: Wydział Sztuki zapewnia dla dziecko podobrazie malarskie i paletę malarską. Prosimy, by dziecko miało ze sobą odpowiedni strój (który może się pobrudzić np. fartuch), kubek na wodę, 2 pędzle (mały i duży) oraz farby plakatowe lub tempery.

W dniu zajęć sklep plastyczny EWART znajdujący się na naszym wydziale będzie czynny od godz. 8.00. Będziecie mogli Państwo nabyć tam odpowiednie materiały malarskie np. pędzel nylonowy płaski (6 zł), pędzel nylonowy okrągły (3,70 zł), a także zakupić zestaw farb temperowych w cenie 18 zł – JEDEN ZESTAW FARB NA 3 UCZESTNIKÓW WYSTARCZY (proponujemy umówić się między sobą na taki wspólny zakup).   

KLASY IV – VI

Zajęcia  dla klas IV-VI odbywają się albo w GRUPIE KAMY albo w GRUPIE AGI i MARCINA – proszę wyszukać się na listach.

GRUPY KAMY – zajęcia prowadzi dr Kamila Bednarska w sali 14  (parter) – temat „Części”

9.00 – 10.30

Listy Grup klas IV-VI godz. 9.00-10.30 GRUPY KAMY <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić (np. fartuchy).  

10.45-12.15

Listy Grup klas IV-VI godz. 10.45-12.15 GRUPY KAMY  <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić (np. fartuchy).  

 12.30 – 14.00

Listy Grup klas IV-VI godz. 12.30-14.00 GRUPY KAMY <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić (np. fartuchy).  

 

GRUPY AGI i MARCINA – zajęcia prowadzą dr  Agnieszka Lech-Bińczycka i dr Marcin Jachym w sali 47  (parter) – temat „Grafika strukturalna”

9.00 – 10.30

Listy Grup klas IV-VI godz. 9.00-10.30 GRUPY AGI i MARCINA <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić, prosimy zabrać rękawiczki jednorazowe.  

10.45-12.15

Listy Grup klas IV-VI godz. 10.45-12.15 GRUPY AGI i MARCINA <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić, prosimy zabrać rękawiczki jednorazowe.  

12.30 – 14.00

Listy Grup klas IV-VI godz. 12.30-14.00 GRUPY AGI i MARCINA <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić, prosimy zabrać rękawiczki jednorazowe.  

 

KLASY VII-VIII i III gimnazjum

Wszystkie zajęcia z mgr Katarzyną Woźniak dla klas VII-VIII i III gimnazjum odbywają się w salach 1 i 2  (parter) – temat „Muzyka w rzeźbie”

9.00 – 10.30

Listy Grup klas VII-VIII i III g  godz. 9.00-10.30 <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić, jeśli ktoś ma alergię na glinę, to proszę przynieść rękawiczki lateksowe.  

 10.50 – 12.20

Listy Grup klas VII-VIII i III g godz. 10.50-12.20 <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić, jeśli ktoś ma alergię na glinę, to proszę przynieść rękawiczki lateksowe.  

12.40 – 14.10

Lista Grup klas VII-VIII i III g godz. 12.40-14.10 <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić, jeśli ktoś ma alergię na glinę, to proszę przynieść rękawiczki lateksowe.  

14.30 – 16.00

Listy Grup klas VII-VIII i III g godz. 14.30-16.00 <- proszę kliknąć w celu sprawdzenia listy uczestników

Młodzież przychodzi w stroju, który może się pobrudzić, jeśli ktoś ma alergię na glinę, to proszę przynieść rękawiczki lateksowe.  

 

W razie pytań prosimy kontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora ds. MUR, który jest równocześnie koordynatorem MUR z Wydziału Sztuki – dr Anną Steliga: mur@ur.edu.pl